Odpust parafialny

Dnia 24 czerwca przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej dzień wyjątkowy – dzień odpustu parafialnego ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan dr Grzegorz Tworzewski, proboszcz parafii Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomorskim i dziekan dekanatu jabłonowskiego.
Zwrócił uwagę na potrzebę kultu prawdy w naszym życiu, a jej wzoru należy szukać w Sercu Jezusowym. W świecie, gdzie istnieje wielość prawd – przestrzegał – musimy uczyć się od Serca, które jest ciche i pokorne, właściwej postawy serca na drodze do świętości.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni kapłani z dekanatu jabłonowskiego, czynnie zaangażowali się druhowie OSP, dziewczynki sypiące płatki kwiatów, służba liturgiczna i osoby niosące chorągwie.
Licznie zgromadzona wspólnota parafialna, na którą jak podkreślił ks. Tworzewski „można zawsze liczyć” uczciła uroczyście Najświętsze Serce Jezusa, zawierzając Mu się na nowo.

Fot. Magdalena Orłowska

Udostępnij innym poprzez: