Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

7 lipca 2024 roku

  1. W tym tygodniu będziemy obchodzić: w poniedziałek wspomnienie św. Jana z Dukli; w czwartek święto św. Benedykta, patrona Europy; w piątek wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu; w sobotę wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta.
  2. Serdecznie dziękuję za uczestnictwo w adoracji Najświętszego Sakramentu w ramach Wieczystej Adoracji. Niech Jezus utajony w Najświętszym Sakramencie hojnie błogosławi wszystkim, którzy ofiarowali swój czas na spotkanie i uwielbienie naszego Pana.
  3. W soboty Msze święte wieczorne są sprawowane według formularza niedzielnego. Uczestnictwo w tej Mszy świętej jest równoznaczne z uczestnictwem we Mszy świętej niedzielnej.
  4. W każdą niedzielę o godzinie 8.10 śpiewamy Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Serdecznie zapraszamy.
  5. Za tydzień kolekta gospodarcza. Zadłużenie parafii wynosi 34 tyś, zł. (ramach II etapu remontu dachu parafia zadłużyła się w Kurii diecezjalnej na kwotę 50 tyś. zł.). W tym roku nasza parafia otrzyma dotację przeznaczoną na wykonanie dokumentacji – inwentaryzacji pomiarowo – rysunkowej elewacji kościoła. Zgodnie ze złożonymi wnioskami dotację otrzymamy z Urzędu Marszałkowskiego – 20 tyś. zł. oraz z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – 5 tyś. zł. Dokumentacja jest niezbędna, aby rozpocząć pracę związane z rewitalizacją elewacji kościoła. Serdecznie dziękuję za dotychczasowe wsparcie indywidualne, za wszelkie wpłaty na konto parafialne w celu regulowania naszych bieżących zobowiązań oraz na wkład własny do pozyskanych dotacji.
  6. Proszę o zainteresowanie się powinnością odnowienia dzierżawy za miejsce na cmentarzu po 20 latach od pochówku. W gablocie ogłoszeń oraz na stronie internetowej znajduję się lista grobów, których dzierżawa wygasła i wymaga niezwłocznego przedłużenia. Przypominam także, że na cmentarzu nie wolno prowadzić jakichkolwiek prac bez zgody administratora cmentarza, tj. proboszcza.
  7. Proszę o pielęgnacje parku przy kościele. W pierwszej połowie lipca troskę o park powierzamy mieszkańcom Drużyn: Panek Wojciech, Cieczko Wojciech, Pizoń Stanisław, Stengierski Sebastian, Narewski Marian, Narewski Zbigniew, Wiśniewski Stanisław, Okrasa Jerzy, Szulc Tomasz, Czyża Mirosław, Makowski Tomasz, Miszkiewicz Jacek.
  8. Dziękuję Paniom za przygotowanie kościoła na niedzielną liturgię. W tym tygodniu troskę o Boży Dom powierzamy Paniom: Monika Wochowska, Aneta Krajnik, Katarzyna Rutkowska, Katarzyna Cudnik.
  9. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę pogodnej niedzieli i dobrego tygodnia.
Udostępnij innym poprzez: