Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia parafialne

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

25 października 2020 roku

 1. W tym tygodniu obchodzić będziemy: w środę święto śśw. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza; w niedzielę uroczystość Wszystkich Świętych. Tego dnia nie będzie tradycyjnej procesji na cmentarz parafialny.
 2. W bieżącym roku, w obecnej sytuacji związanej z pandemią, nie przez pierwsze osiem dni listopada, ale przez cały listopad (codziennie jeden raz) będzie można uzyskać odpust zupełny dla dusz czyśćcowych za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie tam – choćby tylko w sposób duchowy – jakiejkolwiek modlitwy w intencji zmarłych. Osoby starsze, chore i Ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na ograniczenia nałożone przez właściwe władze na czas pandemii, aby zapobiec gromadzeniu się wielu wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego).    
 3. Serdecznie zachęcam do żarliwej modlitwy różańcowej. Za odmówienie pięciu dziesiątek różańca w kościele lub w rodzinie można uzyskać odpust zupełny. Nabożeństwa różańcowe przez cały tydzień o godzinie 16.30. W tym tygodniu zapraszam do prowadzenia modlitwy różańcowej Różę świętego Józefa.
 4. W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w łączności z nabożeństwem różańcowym. Proszę składać do skarbonki pod chórem błagania, podziękowania i prośby, które będą odczytane podczas Nowenny.  
 5. W soboty Msze święte wieczorne są sprawowane według formularza niedzielnego. Uczestnictwo w tej Mszy świętej jest równoznaczne z uczestnictwem we Mszy świętej niedzielnej.
 6. Największym darem dla naszych zmarłych jest modlitwa, dar Eucharystii i przyjętej Komunii Świętej. Dlatego na przygotowanych i wyłożonych pod chórem kartkach możemy składać wypominki za naszych zmarłych: wypominki roczne (w tych intencjach będziemy się modlić przez cały rok kościelny począwszy od I Niedzieli Adwentu przed Mszą świętą o godzinie 8.30 i 11.00); wypominki jednorazowe (w tych intencjach będziemy się modlić we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych czyli w Dzień Zaduszny podczas modlitwy różańcowej). Proszę o składanie tych próśb modlitewnych w zakrystii po każdej Mszy świętej.
 7. Proszę o zainteresowanie się powinnością odnowienia dzierżawy za miejsce na cmentarzu po 20 latach od pochówku. Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych w art. 7 punkt 1 i 2 mówi: „Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem lat 20. Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione”. Proszę osoby odpowiedzialne za groby, gdzie pochówek miał miejsce 20 lat temu, aby przedłużyły pokładne lub poinformowały, że nie chcą dalej tego grobu mieć. Postawiony pomnik nie jest przeszkodą do pochówku następnej osoby, jeśli rodzina nie uiściła dzierżawy za miejsce. Dotyczy to również rezerwacji.        
 8. Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby Misji.
 9. Serdecznie dziękuje Panom (Pawłowi Komorskiemu, Krzysztofowi Komorskiemu, Marianowi Krzepickiemu, Stefanowi Banaszewskiemu, Mariuszowi Domińskiemu, Mariuszowi Pietruszka) za pielęgnację parku wokół kościoła.    
 10. Dziękuje również Paniom (Patrycji Wondołowskiej, Jolancie Szulc, Edycie Wondołowskiej) za przygotowanie kościoła na niedzielną liturgię. W tym tygodniu troskę o Boży Dom powierzamy Paniom: Monice Okrasa, Marii Szulc, Gabrieli Zdybel.
 11. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę pogodnej niedzieli i dobrego tygodnia.

Poznań, dnia 23 października 2020 roku

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PRZED UROCZYSTOŚCIĄ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Zbliża się dzień 1 listopada, a wraz z nim Uroczystość Wszystkich Świętych i jedna z piękniejszych polskich tradycji nawiedzania cmentarzy, pamięci i modlitwy za zmarłych.

Miarą naszej kultury duchowej jest między innymi zdolność pamiętania o tych, którzy odeszli do wieczności. Dlatego, tego dnia miliony Polaków nawiedzają każdego roku groby swoich bliskich, dowodząc tego, że ludzka miłość nie kończy się razem ze śmiercią.

W tym roku jednak znajdujemy się w nadzwyczajnej sytuacji pandemii i dużego wzrostu zakażeń koronawirusem. W trosce o życie i zdrowie naszych rodaków apeluję o rozłożenie nawiedzania grobów na dni poprzedzające 1 listopada oraz dni następujące po tej uroczystości.

Apeluję również do osób starszych, aby w tym roku odłożyły nawiedzanie cmentarzy i zostały bezpiecznie w domach, wyrażając swoją pamięć poprzez wierną modlitwę.

W związku z nałożonymi przez władze państwowe ograniczeniami sanitarnymi, dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych, w wielu diecezjach w Polsce zostały ogłoszone dyspensy od obowiązku udziału we Mszach Świętych niedzielnych i święta nakazane. Można z nich skorzystać również w Uroczystość Wszystkich Świętych. W tej wyjątkowej sytuacji, zamiast modlitwy w kościołach i na cmentarzach, łączmy się duchowo ze wspólnotą wiernych poprzez modlitwę w domu orazza pośrednictwem radia i telewizji.

W tym trudnym czasie, otaczam wszystkich Polaków modlitwą,za wstawiennictwem świętych patronów naszej Ojczyzny.

✠Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Udostępnij innym poprzez: