Liturgiczna służba ołtarza

Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. 
Z liturgii, a głównie z Eucharystii, jako ze źródła, spływa na nas łaska i z największą skutecznością przez nią dokonuje się uświęcenie człowieka w Chrystusie i uwielbienie Boga. 
Ministranci czy lektorzy spełniają prawdziwą funkcję liturgiczną. Powinni więc wykonywać swoją posługę z pobożnością i dokładnością, jak to przystoi wzniosłej posłudze i odpowiada słusznym wymaganiom Ludu. 
Ministrant musi być odważny i żywy, ale zarazem zdyscyplinowany i posłuszny, uprzejmy wobec innych, zwłaszcza starszych oraz opanowany. 
Służy przy ołtarzu, dlatego powinien być wzorem dla innych, zwłaszcza swoich kolegów i koleżanek. Powinien częściej przyjmować Komunię św., a co za tym idzie regularnie korzystać z sakramentu pokuty i pojednania.

Wspólnota ministrantów w Grzybnie liczy 13 chłopców, w tym czterech lektorów. Do wstąpienia w grono ministrantów ubiega się obecnie dwóch kandydatów. Opiekunem wspólnoty jest ksiądz proboszcz. Pomaga mu lektor Hubert jako animator służby liturgicznej oraz kleryk Paweł. 
Ministranci służą przy ołtarzu według ustalonego porządku tygodniowego.  Przez cały rok za wszelkiego rodzaju obecności i zadania zbierają punkty. Suma punktów przekłada się nagrody, dofinansowanie wyjazdów, w tym wakacyjnego czy podział tras kolędowych.

Zbiórki formacyjne odbywają według potrzeb i są ogłoszone zawsze przez animatora lub księdza opiekuna. Oprócz służby przy ołtarzu, chłopcy mogą wspólnie spędzić czas, grając w piłkę nożną, czy uczestnicząc w organizowanych dla nich wycieczkach. 

Zachęcamy wszystkich chłopców do odpowiedzi na wezwanie Boga i przyłączenia się do naszej wspólnoty. Aby zostać ministrantem należy: 
– już w pełni uczestniczyć we Mszy św., czyli być po I Komunii św., 
– odznaczać się ogólnie poprawną postawą, a zwłaszcza na katechezie,
– wykazać chęć służenia Chrystusowi, 
– posiadać zgodę swoich rodziców. 
Okres kandydatury trwa co najmniej 6 miesięcy i kończy się egzaminem oraz uroczystym przyjęciem do grona ministrantów, w dniu naszego patronalnego święta: św. Tarsycjusza (21 listopada) lub inny wyznaczony uroczysty dzień. Jeżeli jesteś ministrantem, lub chcesz nim być, musisz pamiętać, że służysz Chrystusowi i masz dawać dobry przykład innym, zwłaszcza swoim słowem i czynem.

Jednym z patronów ministrantów jest św. Dominik Savio. Ks. Bosko, mistyk i założyciel Salezjanów uważał go za wzór młodzieńczej świętości. Pius XI mówił o nim: „Mały, a właściwie wielki gigant ducha”. Z kilkoma przyjaciółmi założył Towarzystwo Niepokalanej, grupę chłopców zaangażowanych w młodzieńczy apostolat dobrego przykładu. Jednym z jego powiedzeń, które sformułował w wieku 7 lat było: „Raczej umrzeć niż zgrzeszyć” lub też „Ja muszę być świętym”. Zaopatrzony Sakramentami Świętymi, kiedy ojciec czytał mu modlitwy o dobrą śmierć, chłopiec zawołał: „Do widzenia, ojcze! Do widzenia! O, jakie piękne rzeczy widzę!”, po czym zmarł w wieku niespełna 15 lat.

Nasi ministranci, Hubert Sikorski i Hubert Wituła uczestniczyli w dniach 20-25 sierpnia 2018 r. w kursie lektorskim w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu. Rektor toruńskiego seminarium ks. kan. Dariusz Zagórski, uroczyście wprowadził ponad pięćdziesięciu kandydatów w posługę lektoratu.

Zobacz również: Liturgiczna Służba Ołtarza Diecezji Toruńskiej

Zobacz również: Nowi lektorzy

Udostępnij innym poprzez: