Chrzest

Sakrament chrztu jest pierwszym sakramentem inicjacji chrześcijańskiej, który udziela ochrzczonemu życia Bożego i włącza do wspólnoty Kościoła. Ogromnie istotne jest aby zarówno rodzice jak i chrzestni zostali pouczeni o znaczeniu sakramentu w życiu chrześcijanina oraz o związanym z nim obowiązku religijnego wychowania dziecka. Bardzo ważne są też spotkania przedchrzcielne na których zostanie omówiona liturgia chrztu świętego. Zaleca się usilnie, aby z okazji chrztu dziecka, jego rodzice i chrzestni, a także inni krewni przystąpili do sakramentu pokuty i przyjęli Komunię św. Podtrzymuje się praktykę kartek potwierdzających przystąpienie do spowiedzi rodziców i chrzestnych.

Rozwój łaski chrztu u dziecka wymaga szczególnej pomocy rodziców i chrzestnych, którzy zobowiązani są stworzyć ochrzczonemu dziecku środowisko wiary i zapewnić mu chrześcijańskie wychowanie, a także stały udział w życiu liturgicznym oraz uczestnictwo w katechezie parafialnej i szkolnej.

Udostępnij innym poprzez: