Historia parafii

W XIX wieku w Grzybnie grupa miejscowych ewangelików postanowiła wznieść świątynię protestancką – zbór. W latach 1896 – 1898 udało się zbudować świątynię murowaną z cegły na kamiennym cokole w stylu neogotyckim. Świątynia służyła miejscowym ewangelikom do czasu wypędzenia ludności niemieckiej po zakończonych działaniach wojennych II Wojny Światowej mniej więcej do roku 1944/1945. Przez dwa kolejne lata świątynia stała nieużytkowana stając się przedmiotem kradzieży i dewastacji. W tym okresie zniszczone zostały m. in. organy. W 1947 roku zbór został przekazany katolikom na ich cele duszpasterskie. Dzięki wielu działaniom świątynia nie podzieliła losu chociażby pobliskiego zboru w Konojadach, który do końca lat 80 – tych XX wieku pełnił rolę spichlerza zbożowego. Początkowo opiekę duszpasterską nad świątynią i wiernymi z Grzybna i okolic roztaczali franciszkanie z Brodnicy, później stała się ona filią parafii w Bobrowie. W czerwcu 1971 r. ks. Stanisław Szczepański został mianowany nowym rektorem kościoła, na mocy uprawnień otrzymanych od biskupa chełmińskiego Józefa Kowalskiego sprawował obowiązki duszpasterskie wobec parafian Bobrowa z wsi Grzybno, wsi Kruszyny Szlacheckie oraz kilku rodzin z wsi Wichulec. Do kościoła uczęszczali także mieszkańcy wsi Drużyny z parafii Mszano, mający znacznie bliższą i dogodniejszą drogę do tego kościoła. Taki stan utrzymał się do 1 listopada 1978 roku, kiedy to biskup chełmiński Bernard Czapliński erygował (utworzył) w Grzybnie nową parafię pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. W 1983 roku do parafii przybył nowy proboszcz parafii ks. dr. Kazimierz Siemieński. Od 1983 roku parafia posiada własny cmentarz parafialny. Uroczystej konsekracji kościoła dokonał ksiądz biskup Marian Przykucki biskup chełmiński dnia 7 czerwca 1989 roku. Ksiądz Siemieński podjął trud organizacji życia parafialnego animując Wspólnotę Żywego Różańca czy Liturgicznej Służby Ołtarza. Przez wiele lat katechizował w Szkole Podstawowej w Drużynach, znajdującej się na terenie parafii. W roku 2008 ksiądz Siemieński dokonał remontu wieży kościelnej – wymieniono pokrycie dachu (łupek dachowy) oraz dachu nad prezbiterium kościoła – dachówka i rynny. Po śmierci naszego wieloletniego proboszcza ks. kan. dra Kazimierza Siemieńskiego dnia 18 marca 2017 roku, do naszej parafii jako proboszcz został skierowany ks. kan. Jarosław Janowski, który był proboszczem do listopada 2019 roku. W tym czasie została gruntownie wyremontowana plebania oraz wycięte krzewy wokół, a na ich miejsce posadzono trawę. W tym okresie w naszej parafii zostały zakupione organy a także zaangażowana zostaje Pani organistka Izabela Tęgowska, która zapewnia oprawę muzyczną liturgii. Zostaje wykonany remont wewnątrz wieży, gdzie zostają wykonane m.in. nowe schody. Wokół kościoła wykonane zostaje odprowadzenie wody. W kościele zostaje założone ogrzewanie solarne, a także wyremontowany został fragment przeciekającego dachu. Z dniem 23 listopada 2019 proboszczem parafii zostaje ksiądz Andrzej Waks. W grudniu 2019 zostaje uruchomiona strona internetowa parafii (grzybnoparafia.pl) wykonana przez Tomasza Wituła.

Metropolia:

 • Gnieźnieńska 06.1971 r. – 25.03.1992 r.
 • Gdańska  25.03.1992r. – obecnie

Diecezja

 • Chełmińska 06.1971 r. – 25.03.1992 r.
 • Toruńska 25.03.1992r. – obecnie

Dekanat

 • Brodnica  06.1971 r. – 1.01. 1982r.
 • Lembarg 1.01.1982 r. – 2.12.2001r.
 • Jabłonowo Pomorskie  2.12.2001r.- obecnie

Proboszczowie i księża pracujący w parafii:

 • Ks. kan. Stanisław Szczepański (1971 – 1982)

Urodził się 9 kwietnia 1931 r. w Auby we Francji. W czasie wojny zmarli jego rodzice, on natomiast trafił do sierocińca prowadzonego przez Siostry Miłosierdzia od św. Wincentego á Paulo w Lubawie. Po zdaniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Po ukończeniu 6-letnich studiów filozoficzno-teologicznych i gruntownej formacji duchowej przyjął święcenia kapłańskie 12 lipca 1959 r., a następnie biskup chełmiński skierował go do pełnienia posługi kapłańskiej w parafii św. Marcina w Borzyszkowach. Później pracował w parafiach: św. Jana Chrzciciela w Nieżywięciu, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Linii, św. Barbary w Złotowie, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grzybnie i od 10 czerwca 1983 r. w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Siemoniu, gdzie zmarł 29 grudnia 2005 r. Spoczął na cmentarzu parafialnym w Brodnicy.

 • Ks. Jerzy Pajdak (1982 – 1983)

Urodził się on 4 stycznia 1943 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 1968 roku w Pelplinie. Do Grzybna trafił w 1982 roku jako wikariusz kościoła, lecz już w 1983 roku otrzymał dekret na rektora kościoła w  Kamionkach k. Starogardu Gdańskiego.  Dnia 10 grudnia 1991 roku ksiądz Jerzy Pajdak został mianowany proboszczem parafii Złotowo koło Lubawy. Natomiast później, od 2003 roku, pełnił urząd administratora w parafii Mikołajki (dekanat Nowe Miasto Lubawskie, diecezja toruńska). Zmarł 28 września 2013 roku. Mszy Św. pogrzebowej w Mikołajkach przewodniczył ks. biskup Józef Szamocki. Następnie ciało zostało przewiezione na cmentarz w rodzinnej parafii Sampława. W ceremoniach żałobnych brali również udział parafianie z Kamionki ze swoim proboszczem.

 • Ks. dr kan. Kazimierz Siemieński (1983 – 2017)

Urodził się 31 października 1942 roku w Mokrzyskach koło Szczepanowa w Małopolsce. W 1961 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. W trakcie trwania formacji otrzymał nakaz służby wojskowej jako kleryk przez dwa lata na północy kraju. Otrzymując przepustki nigdy nie wracał do Szczepanowa, lecz zatrzymywał się u swoich krewnych mieszkających na terenie diecezji chełmińskiej (dziś niestety nie jest znana ich tożsamość), a także u swojego krewnego księdza kapłana diecezji chełmińskiej. Wujek namówił kleryka Kazimierza by dokończył formację w seminarium w Pelplinie, gdyż w diecezji chełmińskiej po II Wojnie Światowej były potężne braki księży. Kleryk Kazimierz po ukończeniu służby wojskowej ukończył Seminarium w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 8 czerwca 1969 roku z rąk księdza biskupa Kazimierza Kowalskiego. W 1983 roku został proboszczem w naszej parafii. Przez ponad 33 lata pełnił opiekę duszpasterską. Po bardzo ciężkiej chorobie zmarł 18 marca 2017 roku. Msza Święta żałobna w Grzybnie pod przewodnictwem księdza biskupa Józefa Szamockiego odbyła się 22 marca 2017 roku.  Mszy pogrzebowej w Szczepanowie przewodniczył biskup Jan Styrna – kolega zmarłego proboszcza.

Więcej zdjęć księdza Kazimierza Siemieńskiego można znaleźć tutaj.

 • Ks. kan. Jarosław Janowski (2017 – 2019)
 • Ks. Andrzej Waks (2019 – obecnie)

______________________________________________________________________________

Kapłani pochodzący z terenu parafii Grzybno:

ks. Tadeusz Brodzik (1959), ks. Tadeusz Daniszewski (1971), ks. Tadeusz Gut (1974).

ks. Tadeusz Gut
ks. Tadeusz Daniszewski

autor historii: Paweł Cieczko.

Udostępnij innym poprzez: