Godzinki ku czci NMP

Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – Niedziela godz. 8.15

Po raz pierwszy tekst godzinek w Polsce ukazał się w roku 1482 w Modlitewniku Wacława Ubogiego z Brodni pt. Modlitwy Wacława. Modlitwa ta była wprowadzona już przed rozbiorami Polski przez Jezuitów. Były też ulubioną modlitwą króla Zygmunta III. Już w XVIII wieku utrwalił się w niektórych kościołach zwyczaj śpiewania godzinek przed Mszą świętą. Uważa się, że obecny tekst został napisany przez Jakuba Wujka. Godzinki są jedną z najpiękniejszych form oddawania czci Najświętszej Maryi Pannie poprzez nawiązania do Jej starotestamentowych nazw. Uważane za perłę mariologii, godzinki utworzone są na wzór kapłańskiego brewiarza.

Udostępnij innym poprzez: