Pierwsze piątki miesiąca

W okresie letnim: od godziny 9.00 odwiedziny chorych; od godziny 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu zakończone nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz spowiedź dla dzieci i dorosłych; o 18.00 Msza święta wotywna.

W okresie zimowym: od godziny 9.00 odwiedziny chorych; od godziny 16.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu zakończone nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz spowiedź dla dzieci i dorosłych; o 17.00 Msza święta wotywna.

Pierwsze piątki miesiąca – nabożeństwo objawione przez Jezusa Chrystusa świętej Małgorzacie Marii Alacoque polegające na przyjęciu Komunii Świętej wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Dla tych, którzy odprawią 9 takich nabożeństw z rzędu istnieją specjalne obietnice, w które Kościół pozwala wierzyć:

 1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
 2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
 3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.
 4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.
 5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.
 6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.
 9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.
 10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
 11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.
 12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

Istotą nie jest tu spowiedź (nie jest konieczna gdy jesteśmy w stanie łaski) ani samo uczestnictwo we Mszy świętej, ale właśnie Komunia święta przyjęta z odpowiednią intencją – wynagrodzenia Sercu Pana Jezusa.
Objawienia miały ponadto charakter osobistego wyznania, podczas nich Chrystus powiedział Małgorzacie, że każdego dnia znosi udręki spowodowane niewdzięcznością ludzi, która jest cięższa do zniesienia, niż wszystkie cierpienia jakich doświadczył podczas życia na ziemi. Polecił jej, aby przynajmniej ona zadośćuczyniła mu za grzechy wszystkich ludzi, które tak ciężko mu znieść. Właśnie wtedy nakazał jej przystępować do Komunii Świętej najczęściej, jak będzie mogła, szczególnie w każdy pierwszy piątek miesiąca, a w każdą noc poprzedzającą ten dzień uczestniczyła przez godzinę w szczególnej adoracji. Objawienia te zapoczątkowały również tradycję dziewięciu pierwszych piątków, w których pełne uczestnictwo otwiera nam drogę do łaski pokuty i zbawienia.

Zobacz wszystkie Dni Eucharystyczne.

Brak możliwości przyjęcia Komunii Św. i odprawienia nabożeństwa w okresie epidemii nie przerywa praktyki pierwszych piątków miesiąca: Zobacz tutaj.

Udostępnij innym poprzez: