Bierzmowanie

Bierzmowanie jest jednym z siedmiu sakramentów. W sakramencie tym wierny otrzymuje znamię Ducha Świętego, przez co uzdalniany jest poprzez łaskę do ściślejszego zjednoczenia się z Jezusem Chrystusem.


KKK 1302: Skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy.


KKK 1303: Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:
– zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić „Abba, Ojcze!” (Rz 8,15);
– ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
– pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
– udoskonala naszą więź z Kościołem
– udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.

„Przypomnij sobie, że otrzymałeś duchowy znak, „ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha poznania i pobożności, ducha świętej bojaźni”, i zachowuj to, co otrzymałeś. Naznaczył cię Bóg Ojciec, umocnił cię Chrystus Pan i „dał zadatek” Ducha” (Św. Ambroży, De mysteriis, 7, 42).

Bóg daje człowiekowi owoce Ducha Świętego, które są znakiem obecności Bożej w nas, po nich też możemy rozpoznać życie Boże w naszej duszy („po owocach ich poznacie…”):

Udostępnij innym poprzez: