Dotacje na remont

Dzień 23 sierpnia był bardzo ważnym dla naszej parafii. Zostały wręczone umowy dotacyjne przez przewodniczącą sejmiku województwa Elżbietę Piniewską i wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego.
Na przyznane dotacje składają się środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu województwa.
Przyznane dotacje przeznaczone są na remont dachu nad korpusem nawowym – etap II: montaż pokrycia dachowego na połaci południowej.

Udostępnij innym poprzez: