Msza Wieczerzy Pańskiej

W Wielki Czwartek w naszym kościele odbyła się Msza Wieczerzy Pańskiej, rozpoczynająca Triduum Paschalne.

Msza Wieczerzy Pańskiej upamiętnia Ostatnią Wieczerzę podczas której Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię słowami: „Bierzcie i jedzcie z Tego wszyscy: to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.” (Mt 26,26; Mk 14,22; Łk 22,19; 1Kor 11,24) oraz „Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów”. To czyńcie na moją pamiątkę (Mt 26,27-28; Mk 14,24; Łk 22,20; 1Kor 11,25) oraz Kapłaństwo przez nakaz czynienia tego samego, co on („To czyńcie na moją pamiątkę„).

Udostępnij innym poprzez: