Kolędnicy misyjni 2024

Kolędnicy Misyjni odwiedzili całą naszą parafię głosząc:

„Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”.

Niech narodzony Pan Jezus objawiony dziś wszystkim ludom Ziemi, przyniesie pokój całemu światu!

zdj. Dorota Muzalewska, Katarzyna Sienkiewicz, tekst Paweł Cieczko

Udostępnij innym poprzez: