Adwent

W kalendarzu Kościoła rozpoczął się okres szczególnego oczekiwania na Paruzję, czyli ponowne przyjście Jezusa Chrystusa, który w końcu czasów przyjdzie jako sędzia świata, wskrzesiciel umarłych i zwycięzca nad złem. W pierwszą z czterech niedziel adwentowych rozpoczyna się nowy rok liturgiczny.

Adwent dzieli się zasadniczo na dwa okresy: Pierwszy, trwający od początku adwentu do 16 grudnia włącznie, ukierunkowany na przygotowanie się do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa na końcu czasów (paruzja) oraz okresu drugiego, w którym uwaga jest skupiona głównie na przygotowaniu do uroczystości Narodzenia Pańskiego.

Udostępnij innym poprzez: