Droga Krzyżowa

Droga krzyżowa

Droga krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 17.00. Gorzkie Żale śpiewać będziemy w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 8.00. Za udział w nabożeństwach pasyjnych (Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale) można uzyskać odpust zupełny.

Stacja I: Jezus na śmierć skazany
Stacja II: Jezus bierze krzyż na swoje ramiona
Stacja III: Pierwszy upadek pod krzyżem
Stacja IV: Pan Jezus spotyka swoją Matkę
Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi
Stacja VI: Weronika ociera twarz Jezusowi
Stacja VII: Drugi upadek pod krzyżem
Stacja VIII: Jezus spotyka płaczące niewiasty
Stacja IX: Trzeci upadek pod ciężarem krzyża
Stacja X: Jezus z szat obnażony
Stacja XI: Jezus do krzyża przybity
Stacja XII: Jezus umiera na krzyżu
Stacja XIII: Jezus z krzyża zdjęty
Stacja XIV: Jezus do grobu złożony

Za odprawienie drogi krzyżowej można uzyskać odpust zupełny (czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały odpuszczone co do winy), pod zwykłymi warunkami, czyli:

  • Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji – zyskuje się odpust cząstkowy)
  • Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna
  • Przyjęcie Komunii świętej
  • Odmówienie modlitwy (np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”) w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież).
  • Wykonanie czynności związanej z odpustem (np. Droga krzyżowa).

Odpust jest relatywnie łatwym sposobem uzyskania darowania kar, za które musielibyśmy często ciężko odpokutować w czyśćcu lub tu na ziemi, warto więc o niego się postarać! Możemy go przyjąć dla siebie lub ofiarować jakiejś duszy czyśćcowej, dla której taki odpust kończy pokutę czyśćcową i daje jej niebo. Więcej o odpustach.

Rozważania do drogi krzyżowej.
Udostępnij innym poprzez: